INTERIEUR + DEMENTIE
|
belevingsgericht ontwerpen voor de zorg
About_photo

Interieur+dementie

IS EEN BUREAU VOOR INTERIEUR, ARCHITECTUUR, ONDERZOEK EN ADVIES VOOR ZORG- EN OUDERENHUISVESTING IN HET ALGEMEEN EN DIE VAN OUDEREN MET DEMENTIE IN HET BIJZONDER.
Binnen het eigen onderzoek ‘ruimte voor vergetelheid’ heeft Interieur+dementie een koppeling tussen (medisch-) wetenschappelijke kennis en de ontwerp discipline kunnen leggen. Dit heeft geresulteerd in een visie waarbij de beleving van de mens ons inspireert en leidt in onze ontwerpen 'van binnenuit'.
Met veel enthousiasme wordt aan diverse opgave gewerkt.

Voor het onderzoek; klik hier

Portfolio

Bureau

Interieur+dementie is in juni 2012 opgericht door Ir. Anja Dirks en Ir. Marielle Wetzels. Het bureau is gestart vanuit een ontwerpend onderzoek naar de woon-/ zorgomgeving voor ouderen met dementie, waar nog steeds een sterke specialisatie in ligt. Maar inmiddels is het bureau verder uitgegroeid tot vaste speler voor alle vraagstukken betreffende de zorg en ouderen huisvesting. Naast het ontwerp van interieurs en gebouwen, adviseren we diverse partijen bij (zorg)vraagstukken en werken we aan verschillende onderzoeksopgave.

Onderzoek als fundament
Zowel een onderzoekende benadering van het ontwerp, als een ontwerpende blik bij onderzoek en advies zijn verweven in al onze activiteiten. Door het initiëren van en deelname aan onderzoek houden wij onze kennis bij de tijd en gelijktijdig biedt het een gegronde motivatie bij het maken van (ontwerp)keuzes.

De mens centraal
De fascinatie voor de mens in de gebouwde omgeving en de invloed van het interieur op het welzijn van de mens hebben ertoe geleid dat wij bij ontwerpopgaven de mens, de gebruiker, centraal stellen.

Van binnenuit
Vanuit het belang van de beleving van de gebruiker ontwerpen wij ‘van binnenuit’. Daarmee bedoelen wij de benadering van de ontwerpopgave vanuit de beleving van de gebruiker zoals deze zich door het gebouw beweegt. Daarbij werken we ‘van klein naar groot’.

Intergraal
Gezien de achtergrond van beide partners worden interieuropgave benaderd vanuit deze architectonische achtergrond. Ook bij interieuropgave zijn bouwkundige en technische kennis een meerwaarde voor een kwalitatief hoogwaardig interieurontwerp en goede begeleiding tijdens het proces.

 

Facts
Dementie

Facts
Dementie

 • 65%

  Dementie
  = alzheimer

 • 30-35%

  89+
  heeft alzheimer

 • 35%

  Ouderen met
  alzheimer nu

 • 55%

  Ouderen met
  alzheimer 2030

Agenda

Agenda

 • Langer thuis dankzij het verzorgingshuis
  10 mei 2016
  Zorghuisvesting voor zelfstandig wonende ouderen Nu ouderen langer thuis blijven wonen, sluit een deel van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Het lijken twee gescheiden werelden, maar schijn bedriegt! Sommige huizen krijgen een tweede leven als woongebouw voor ouderen. ‘Langer thuis dankzij het verzorgingshuis’ is de eerste bijeenkomst van een serie gesprekken over de betekenis en toekomst van deze complexen. Directe aanleiding voor de gesprekken zijn twee onderzoeken die de rol bevragen van bestaande zorghuisvesting in het faciliteren van zelfstandig oud worden in de wijk. Daarnaast heeft Het Nieuwe Instituut haar archieven rondom ouderenhuisvesting ontsloten, wat toegang geeft tot inspiratie uit het verleden.

  Het volledige programma: klik hier
 • Zorgvastgoed Dag 2016
  16 mei 2016
  Zorgvastgoed in beweging De zorgsector is volop in beweging. Zorgvastgoed blijft een onveranderd onderwerp van gesprek door economische en demografische ontwikkelingen en innovatie.

  Het volledige programma: Klik hier
 • Landelijk Congres Bewegen en activeren in de ouderenzorg
  27 juni 2016
  Bewegen en activeren in de ouderenzorg is belangrijk, dat weten we allemaal. Het schiet er echter vaak bij in om kwetsbare ouderen zoveel mogelijk zelf te laten doen. Met als gevolg: minder zelfredzaam en verzwakking van lichamelijke en geestelijke conditie. Daardoor worden zij sneller afhankelijk van intensieve hulp. Aandacht voor bewegen en activeren in de ouderenzorg is van groot belang op alle beweegterreinen, maar ook door alle beroepsgroepen.

  Het volledige programma: klik hier